טיסת מבחן וניהול תצורה

אנחנו מצוינים בכלים לא מאוישים

תחומי התמחות והתמקדות

  • ניידות עירונית אווירית
  • ראוי לטיסה
  • תחושת יבשה ואוויר והימנעות
  • קישורי נתונים בין כלי תעופה לכלי תעופהs

TEXAS UASWERX הוא זה המשלב כלי רכב אוויריים בלתי מאוישים וטכנולוגיות תומכות.