לוגואיוש צוות מקצועי ותפעול

אנחנו מצוינים בכלים לא מאוישיםלעורר רחפן ביומן


TEXAS UASWERX מציעה

שירותי איוש UAS מקצועיים למגזר המסחרי ולמגזר הממשלתי. החברה, אנו מספקים מפעילי UAS מוכנים למשימה מקצועית לצורך התקשרות מסחרית, צבאית וממשלתית CONUS ו- OCONUS.

אנו גם יכולים לפרוס צוותי אימונים ניידים (MTT) ברחבי ארצות הברית ומחוצה לה כדי לתמוך בצרכים התפעוליים ובצרכי ההכשרה של לקוחותינו.

קבוצת אנשים עם רחפןשניים עובדים על רחפן


ההתמחויות של מפעילי UAS שאנו מספקים כוללות:


  • טייסים פנימיים

  • טייסים חיצוניים

  • מתאמי פרויקטים

  • מפעילי חיישנים

  • טייסי תקנון  • אנחנו מצוינים בכלים לא מאוישים