הדרכת UAS לצבא ולממשלה

אנחנו מצוינים בכלים לא מאוישים

אנו מספקים הדרכה משמעותית ומקצועית ל-UAS

TEXAS UASWERX תואמת DOS ITARS ובעלת רישיון (DSP-5) בנוסף להיותה ספק הדרכה תואם DCMA-8210.

יש לנו גם יכולת נרחבת ביישום הכשרה של NATO STANAG 4670 UAS.

Global UAS Training Engagements