הנדסת מערכות וניהול תצורה

אנחנו מצוינים בכלים לא מאוישים

תכנית זו לניהול שיטתי של שינויים במוצר על מנת לשמור על שלמותו לאורך זמן נקראת ניהול תצורה (CM). ניהול התצורה ( CM) מתמקד בביסוס ושמירה על עקביות מבחינת ביצועי המוצר, ותכונותיו הפונקציונליות והפיזיות בהתאם לדרישות, העיצוב והמידע התפעולי שלו לכל אורך חייו.

TEXAS UASWERX מספקת את שירותי ה- CM הבאים למטוסים בלתי מאוישים, ציוד תומך וטכנולוגיות קשורות. השירותים כוללים:

  • מתן שירותי ניהול תצורה לפרויקט
  • תכניות ואסטרטגיות לניהול תצורה
  • פריסת תהליכי ניהול תצורה
  • פתוח כלים ליצירת קשר עם מבקרי ניהול תצורה
  • ביצוע בקרה של ניהול תצורה

אם אתם מעצבים פריט ומייצרים אותו לצורך מכירה,

צריכה להיות לכם תכנית המזהה את קו הבסיס לפיתוח המוצר ושל החלקים הכלולים בעיצוב. אם יצירת המוצר שלכם תלויה בחלק המסופק על ידי חברה אחרת, צריכה להיות לכם תכנית הכוללת מידע אודות החלק והאחריות של החברה שלכם, ושל הצד השלישי בפיתוח המוצר.